top of page

PRIVACY BELEID

Als u via deze website een cursus boekt dan wordt u gevraagd enkele gegevens te verstrekken. Hieronder leggen wij uit waar deze gegevens voor gebruikt worden en hoe we hiermee omgaan. Wanneer u deze gegevens niet wilt invoeren via de website dan kunt u ook telefonisch of via email een cursus boeken.


Gegevensgebruik

Registratie voor de cursus
Financiële administratie
Verstrekken van benodigde informatie over de diensten die u afneemt
Nieuwsbrief van De Mindfulness Brouwerij

Wij gaan gaat uiterst zorgvuldig met deze informatie om en houden ons ten alle tijde aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Wij zullen uw gegevens alleen doorgeven aan derde partijen, als de gevraagde dienst anders niet uitgevoerd kan worden of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Wanneer wij uw gegevens delen, maken wij afspraken met deze derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.


Verwijderen en aanpassen

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Indien de wijzigingen consequenties hebben voor deelname aan of afnemen van diensten, word u hiervan op de hoogte gebracht. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via email. Zijn er gegevens over u bij ons bekend dan hebt u het recht deze ten alle tijde op te vragen en in te zien waarvoor deze worden gebruikt, dit kunt u doen via email. U kunt op elk moment van de nieuwsbrief uitschrijven door het gebruik van de uitschrijflink die u onderaan elke mail van ons kunt vinden. Als er veranderingen plaatsvinden in het privacybeleid, bieden we de mogelijkheid de aangepaste versie te lezen en erop te reageren, voordat er opnieuw gebruik gemaakt wordt van onze diensten.


Vragen

Heb je vragen en/of op en aanmerkingen dan kan je deze mailen.

Privacy: Over mij
bottom of page